Hizmetlerimiz

Şirketimiz, İpotek tesisi ve İpotek fekki işlemlerinin yanısıra, aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirmektedir.
  • Finansal Kiralama sözleşmeleri ve Leasing Sözleşmelerinin noter kanalıyla onaylanması
  • Gayrimenkul Leasing işlemlerinin tapuda gerçekleştirilmesi
  • Gayrimenkullerin son hukuki durumunun öğrenilmesi (Takyidat belgesi alınması)
  • Tapu devir işlemleri
  • Her türlü şerhin tapuya tescili
  • İstenildiği takdirde resmi senetlerin kontrolünün gerçekleştirilmesi ve hazırlanması
  • Tapu randevularının alınması
  • Çek ya da kıymetli evrakların ilgilisine teslim edilmesi